Allmänna Villkor

Gällande för handel hos Carumed ABs webshop.

Allmänt

Carumeds webshop är öppen för handel inom Sverige. För beställningar till utlandet eller om annat betalningssätt än kort önskas, hänvisar vi till info@carumed.se för information om villkor och priser. Varorna förblir Carumeds egendom intill dess att varorna är fullt betalda. Bedrägeri och försök till bedrägeri polisanmäls. Samtliga priser på hemsidan är inklusive svensk moms. Carumed AB äger rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Carumed AB reserverar sig ev tryckfel. Vänligen notera att färger etc ej kan återges till 100% på skärm kontra verkligheten. Mindre avvikelser i utseende på produkterna kan förekomma.

Betal- och leveranssätt

Beställningar som lägges via denna webshop betalas direkt vid beställningen med kort. Vi accepterar Visa och Mastercard. Vi tillämpar inga extra avgifter nä du betalar med kort och all kortdata hanteras säkert av vår betalväxel DIBS som är certifierade enligt PCI-DSS. Skeppning av artiklar som finns i lager görs normalt sett inom två arbetsdagar. Längre hanteringstider kan förekomma. Om beställning av flera artiklar görs där minst en artikel restnoteras, expedieras hela ordern när samtliga artiklar finns tillgängliga för skeppning. Om delleverans önskas kontaktar ni oss via info@carumed.se. Delleveranser innebär extra hantering och extra fraktkostnad tas ut. Beställningar skickas i huvudfallet med tjänsten DHL Service Point. Varan är försäkrad under transporten. Det är viktigt att synliga skador noteras direkt hos DHL-ombudet (eller annan transportör om tillämpligt) för att transportförsäkringen ska gälla. Skadat gods där inga synliga skador på transportkartongen är synliga måste anmälas till Carumed AB via info@carumed.se inom 48 timmar efter mottagandet. I ämnesfältet ska ”Godsskada” anges. I händelse av skadat gods ska det skadade godset och emballaget sparas tills ärendet är sluthanterat, i annat fall kan transportförsäkringen upphöra att gälla.

Företagsinformation och kontakt

Carumed AB, organisationsnummer 556928-1917, registrerade på adressen: Företagshusvägen 5, 244 93 Kävlinge. Webadress: www.carumed.se Kontaktmail: info@carumed.se Telefon (växel) 046-73 41 00.

Teknik och integritet

För att kunna hantera din beställning behöver vi kunna hantera dina personuppgifter. Beställning via vår webshop innebär att du samtycker till att dina personuppgifter hanteras elektroniskt av oss. Carumed AB äger rätt att använda personuppgifterna själva samt även lämna dem vidare till tredje part. Om du önskar att dina personuppgifter raderas från vår databas meddelas detta via mail till info@carumed.se.

Returer, ej utlösta paket och reklamation

Ångerrätt

Privatperson som handlar via webshop har enligt lag rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar enligt lagen ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”. Ångerfristen räknas från och med dagen kunden mottagit varan. Returfrakt bekostas och ansvaras av kunden. Carumed AB har mottagit varan först när den kommit vårt lager tillhanda. Om du önskar nyttja din ångerrätt ska du inom fjorton dagar meddela detta via mail till info@carumed.se. Senast den femtonde dagen efter att varan först mottagits ska densamma vara under transport tillbaka till oss (ska kunna styrkas med kvitto eller motsvarande). Vid ånger debiteras endast frakt och expeditionsavgift.

Ej utlösta paket

Ej utlösta paket debiteras med 200kr. Om du önskar utnyttja ångerrätten bör du lösa ut varorna och returnera dem, annars kommer 200kr enligt denna punkt debiteras.

Reklamation

I händelse av reklamation av en defekt vara ska ett mail skickas till info@carumed.se med ordet ”reklamation” i ämnesfältet. Konsumentköplagen (KKL) tillämpas.

Återbetalning

I händelse återbetalning ska ske till följd av ångrat köp, reklamation eller annan orsak kommer denna utbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från att beslut om återbetalning tagits.

Force Majeure

Carumed AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.