Flergångsprodukter

Visar alla 21 produkter

Flergångsprodukter är produkter som är avsedda att användas flera gånger. Var alltid noga med att följa tillverkarens anvisning om rengöring av aktuell produkt mellan varje användande.