Andningsmask FFP3, flergångs

Andningsmask FFP3, flergångs
Gratis
  • Andningsmask i textil, flergångs, FFP3 Breathing mask, textile, multiuse, FFP3

Andningsmask FFP3

Skön andningsmask som som ger ett effektivt skydd mot skadliga ämnen upp till 30 gånger tröskelvärdet
(MAK*, TRK**). Masken är en flergångsmask som kan tvättas vid behov (dock ej filter, detta ska bytas ut). Masken har näsklämma och är mjuk och behaglig runt om. För arbeten där luftpartiklar ej överstiger 30*NDS eller som smittskydd mot bakterier och virus.

Masken är grå, svart eller rutig (osorterade färger).

Ladda ned datablad

Ladda ned datablad

 

Article no: 210140

Category: .

Tags: , , , , , , , .

Skyddsklass FFP3 innebär maximalt skydd mot föroreningar i inandningsluften. Det totala läckaget får uppgå till högst 5% och de måste filtrera 99% av alla partiklar som mäter upp till 0,6 μm (mikrometer).

FFP3-masker filtrerar bort giftiga, onkogena och radioaktiva partiklar. Mask med denna skyddsklassning får användas i arbetsmiljöer som överskrider du yrkesmässiga exponeringsgränserna för branschspecifika värden trettiofalt. Används ofta inom kemiindustri. Skyddar mot bakterier och virus.