Laserkam

Laserkam
Gratis
  • 242010 Laserkam

Laserkam för behandling av flintskallighet

Ladda ned datablad

Ladda ned datablad

 

Article no: 242010

Category: .

Håret har tre faser det genomgår. Först kommer den Anagena fasen som pågår mellan 2-6 år. Det är i denna fas hårstrået växer.

Efter denna fas kommer den Catagena fasen som pågår under 1-2 veckor. Denna fas kan även kallas omvandlingsfasen. Under denna tid frikopplar sig papillen i hårsäcken fri från näringstillförsel och krymper till 1/6 av sin ordinarie storlek.

Den tredje fasen är den Telogena fasen eller vilofasen, som normalt sett pågår under 5-6 veckor. Här vilar papillen som i detta steg är fristående från hårsäcken. När flintskallighet uppstår är det för att papillen fastnar i denna fas. Det är denna fas laserkammen kan påverka.

Efter den Telogena fasen återgår normalt sett håret till den Anagena fasen igen genom att pappillen åter ansluter till hårsäcken. Det sista håret som finns kvar i hårsäcken från dess föregående Anagena fas trycks ut och nytt hår kommer igen. Cykeln påbörjas på nytt.

Papillen i hårbotten väcks åter till liv så den kommer ur den Telogena fasen och återgår till Anagen fas igen där hår åter produceras. Väckningen sker genom att laserkammen erbjuder röd laser och grönt ljus tillsammans med vibrationer och värme.

Vetenskapliga undersökningar har visat på ett bättre resultat i testgrupper som testat laserkam kontra kontrollgrupper som inte gjort det.

Andra laserkammar med samma teknik säljs i Sverige för mellan 2.500-3.700kr. Vi kan hålla låga priser tack vare att vi importerar dessa själva direkt från tillverkaren.