Pro2 Blodprovstagare

Pro2 Blodprovstagare
Gratis

Blodprovstagare Pro2

 

Blodprovstagare av pennmodell för standardlansetter. Inställningsbar på 10 olika stickdjup för att få korrekt blodmängd. Används traditionellt för blodprovstagning för mätning av främst blodsocker. Rak ledning av lansetten ger minimal smärta vid stick. Med utskjutningsknapp för maximal säkerhet.

 

Ladda ned datablad Ladda ned datablad

Article no: 251045

Categories: , .

Tags: , , , , , , .