Miljö

Vi tar hänsyn till miljön genom att ta tillvara kunders och anställdas synpunkter. Genom att göra detta kan vi ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete. Genom att vi identifierat på vilket sätt vi påverkar miljön, har vi kunnat ta fram mål och åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

Vi övervakar och mäter de aktiviteter som har betydande miljöpåverkan för att styra verksamheten så att våra miljömål kan uppfyllas. Vi bevakar och följer tillämpliga lagar och krav.

Tillsammans kan vi påverka!

 

Carumed är anslutna till Gröna Punkten.

fti_färg_cmyk_300ppi GP_Lizenz